Utställare

Välkomna till Quality Hotel Friends där Förbundskongressen och utställningen hålls.

  

Utställningslokalen är i direkt anslutning till kongressen. Har du några önskemål om du t ex vill ha din monter när en annan utställare, anger det under övrigt i anmälan.
Hotellet är kontantfritt.

Gemenskap på torsdagen

På torsdag kväll blir det pyttipanna från kl 19.00 för de som önskar. Dock behövs föranmälan till ulrika.wagenius@memento.se hur många pyttipannor ni vill ha! Beloppet faktureras er.

Inflyttning

Inflyttning fredag 10 maj 08.00-14.00. Om någon är i behov så går det även att komma in på torsdagskvällen.
På torsdagskvällen kommer vi att samordna en gemensam måltid för er som är på plats, anmälan till ulrika.wagenius@memento.se.

Mässtider

Utställningen öppnas officiellt fredag kl.14.00 och stänger kl.18.00.
På lördagen den 11 maj öppnar utställningen kl.09.30. Klockan 09.00 inbjuds ni att vara med på öppningen av Förbundsårsmötet. Utställningen pågår sedan till kl.16.00.

Monter

Samtliga montrar är 2 meter djupa, sedan varierar längden. Minsta montern är 4 kvm (2×2 meter), kostnad 6.250:-, nästa är 6 kvm (3×2 m), kostnad 7.750:-, därefter 1.250:-/kvm.
Större monter anges som önskemål vid anmälan. I samtliga montrar ingår ett ståbord 80 cm i diameter, två barstolar, el och wifi.

Här publiceras senare:
Monterkarta och utställarförteckning.

Övriga tillbehör

Övriga tillbehör som stolar, extra bord, belysning (spottar) vänd dig till utställningsansvarige:
Camilla Persson
Projektledare / Project Manager
Quality Hotel Friends
Tel: +46 8 705 70 28
Mail: coordinator.friends@choice.se

Praktisk information som leveranser, utflyttning, parkering

Ladda ner detta dokument med praktisk information för dig som utställare >>>

 

 

.