Program och deltagare

Program för kongressen >>

Deltagarlista >>

Utställarförteckning>>

Verksamhetsberättelse kommer inom kort. De viktiga dokumenten kommer även att finnas i kongressappen.

Övriga årsmöteshandlingar publiceras på intranätet i fliken SBF Organisation/kongress.

Seminarier under kongressen

Fredag kl 15.15-16.00 Örjan Wallin från SST Myndigheten för stöd till trossamfund ger oss en inblick i ”Den religiösa kartan i det mångkulturella Sverige”. Ett högaktuellt ämne. Örjan har bland annat haft tjänster och uppdrag som präst i Svenska kyrkan,bataljonspastor inom Försvarsmakten och egen företagare inom personalutbildning och utvecklingsuppdrag.             …

Visa sida »