Förbundskongressen 2020

Förbundskongress i Umeå  8-10 maj 2020

Vi tackar Stockholmsdistriktet för en väl genomförd kongress på Quality Hotel Friends. Nu lämnas stafettpinnen över till Norra Norrland och Umeå 8-10 maj 2020 där vi hoppas få möta er till några innehållsrika dagar.

Har du frågor om kongressen? Kontakta Ulrika Wagenius på SBF:s Förbundskansli Ulrika.Wagenius@memento.se eller 08-556 811 82