Förbundskongressen 2018

Förbundskongress 2018 i Karlstad 20-22 april.

Vi tackar mellansvenska distriktet för en väl genomförd kongress och nu lämnas stafettpinnen till Värmland-Dalsland som arrangerar 2018 års förbundskongress.


Har du frågor om kongressen? Kontakta Ulrika Wagenius på SBF:s Förbundskansli Ulrika.Wagenius@memento.se eller 08-556 811 82